نوع محصول
200 کامنت رندوم خارجی
مبلغ قابل پرداخت

118500 تومان

نکته مهم
قبل از خرید وضعیت اکانت اینستاگرام خود را در حالت Public قرار دهید و تا تحویل کامل بسته خریداری شده تغییر وضعیت ندهید .